C:\Fportal\HuongThuy\thuythanh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
DANH MỤC
.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Ngày cập nhật 27/04/2022

Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 27/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4115/UBND-HCC giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Đề nghị các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh còn tổ chức Bộ phận Một cửa tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa theo hướng dẫn tại Công văn số 2319/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022, cấp xã hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Yêu cầu về thiết kế nội thất, ngoại thất, biển hiệu,… của bộ nhận diện thương hiệu phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, màu sắc, phông chữ thương hiệu theo hướng dẫn tại Công văn số 2319/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (Hệ thống được thiết lập trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh) theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin, trao đổi với Văn phòng UBND tỉnh để phối hợp giải quyết./.

 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác UBND xã
Thứ hai ngày 05/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
07:30: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
14:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Thứ ba ngày 06/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
14:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Tập huấn nông thôn mới
14:00: Họp vận động hộ gia đình Bà Hồ Thị Vĩnh nhận tiền và bàn giao mặt bằng khi Nhà nước thu hồi dự án HTKT khu dân cư TĐC 2 thuộc khu A - khi đô thị mới An Vân Dương
Thứ tư ngày 07/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
13:30: Họp thông qua các công trình vốn thị xã năm 2023
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
14:30: Họp triển khai thực hiện mô hình trồng rau sạch
15:30: Họp triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi lợn
Thứ năm ngày 08/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
08:00: Họp rà soát các nội dung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn thị xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Phó Chủ tịch UBND: Đặng Văn Hiệp
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Thứ sáu ngày 09/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:30: Thông qua dự thảo Kế hoạch phân loại chất thải rắn tại nguồn
Thứ bảy ngày 10/12/2022
Chủ nhật ngày 11/12/2022
Truyền hình TRT
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 937.616
Đang truy cập 42