Tìm kiếm tin tức
DANH MỤC
.

- Xã Thuỷ Thanh nằm ở phía Đông Bắc Thị xã Hương Thuỷ, cách trung tâm thị xã Hương Thuỷ theo hướng Tây Nam khoảng 6 km, cách Trung tâm Thành phố Huế theo hướng Tây khoảng 8 km. Có tọa độ vị trí địa lý từ 1602630đến 1602930 vĩ độ Bắc, 10703710 đến 10703913 kinh độ Đông.

- Ranh giới hành chính:

+ Phía Bắc giáp xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang,

+ Phía Nam giáp phường Thuỷ Phương, Thuỷ Dương, Thuỷ Châu, thị xã Hương Thủy.

+ Phía Đông giáp xã phú Hồ, huyện Phú Vang,

+ Phía Tây giáp phường An Đông, thành phố Huế.

- Thủy Thanh là vùng thấp trũng, chuyên độc canh cây lúa, các ngành nghề dịch vụ đang có chiều hướng phát triển; Đảng bộ xã Thủy Thanh là một tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy Hương Thủy, toàn xã có diện tích đất tự nhiện 851,92 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa 559 ha; xã Thủy Thanh không có rừng và khoáng sản; dân số 9.717 khẩu gồm 2.556 hộ, trên địa bàn xã có 04 khu di tích lịch sử văn hóa, 04 niệm phật đường, 02 HTX nông nghiệp, 05 trường học (02 trường Mầm non, 02 trường Tiểu học, 01 trường THCS); 01 trạm Y tế và 05 thôn. Đảng bộ xã có 15 chi bộ trực thuộc gồm 205 đảng viên.

- Trong xây dựng đời sống văn hóa xã hội, kinh tế: đời sống nhân dân khá ổn định, năng suất lúa hàng năm đạt từ 126-128 tạ/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm; kết cấu hạ tầng ngày càng được đầu tư nâng cấp tạo diện mạo mới ở nông thôn. Từng bước góp phần vào việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới tạo nền tảng cho Thủy Thanh trong xây dựng mô hình nông thị mới trong tương lai của giai đoạn 2011-2015.

- Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trong hệ thống chính trị luôn được coi trọng, tổ chức được kiện toàn củng cố, duy trì hoạt động thường xuyên, nề nếp. Các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động đạt kết quả tốt.

- Đảng bộ xã được cấp trên công nhận 5 năm liền trong sạch, vững mạnh.

- Tổng số cán bộ, công chức hiện nay: 20 người

- Tổng số cán bộ hoạt động không chuyên trách hiện nay: 17 người.

Đắc Mùi
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác UBND xã
Thứ hai ngày 27/09/2021
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Họp trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid 19 (với Tỉnh)
10:00: Họp trực tuyến công tác PCD với thị xã
13:30: Kiểm tra đánh giá nội bộ theo Quy trình ISO: 9001 – 2015 (bộ phận địa chính, VHXH)
15:30: Phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã tổ chức chi trả tiền cho các hộ gia đình có tài sản trên đất tại dự án Cửa hàng xăng dầu đường Hoàng Quốc Việt
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Họp trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid 19 (với Tỉnh)
10:00: Họp trực tuyến công tác PCD với thị xã
13:30: Làm việc với nhân viên NHCSXH thị xã Hương Thủy và các Đoàn thể xã
13:30: Kiểm tra đánh giá nội bộ theo Quy trình ISO: 9001 – 2015 (bộ phận địa chính, VHXH)
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
08:00: Họp trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid 19 (với Tỉnh)
10:00: Họp trực tuyến công tác PCD với thị xã
13:30: Kiểm tra đánh giá nội bộ theo Quy trình ISO: 9001 – 2015 (bộ phận địa chính, VHXH)
Thứ ba ngày 28/09/2021
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Họp Ủy viên UBND xã. Thống nhất các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
09:30: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND xã; Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND xã về điều chỉnh, bổ sung các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
14:00: Tổ chức bàn giao đất thực địa cho các khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu HTKT khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy
15:00: Họp triển khai công tác quản lý phòng chống dịch Covid 19; công tác rà soát đối tượng tiêm Vacxin, cài đặt mã QR kiểm soát dịch bệnh cho người dân trên địa bàn xã.
16:30: Thông qua dự thảo báo cáo phục vụ CCHC năm 2021; xem xét thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét nâng phụ cấp thâm niên cho Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã; đề nghị xếp phụ cấp xã đội phó và thôn đội trưởng theo Nghị quyết số 12 – HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Họp Ủy viên UBND xã. Thống nhất các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
15:00: Họp triển khai công tác quản lý phòng chống dịch Covid 19; công tác rà soát đối tượng tiêm Vacxin, cài đặt mã QR kiểm soát dịch bệnh cho người dân trên địa bàn xã.
16:30: Thông qua dự thảo báo cáo phục vụ CCHC năm 2021; xem xét thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét nâng phụ cấp thâm niên cho Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã; đề nghị xếp phụ cấp xã đội phó và thôn đội trưởng theo Nghị quyết số 12 – HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
08:00: Họp Ủy viên UBND xã. Thống nhất các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
15:00: Họp triển khai công tác quản lý phòng chống dịch Covid 19; công tác rà soát đối tượng tiêm Vacxin, cài đặt mã QR kiểm soát dịch bệnh cho người dân trên địa bàn xã.
16:30: Thông qua dự thảo báo cáo phục vụ CCHC năm 2021; xem xét thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét nâng phụ cấp thâm niên cho Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã; đề nghị xếp phụ cấp xã đội phó và thôn đội trưởng theo Nghị quyết số 12 – HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thứ tư ngày 29/09/2021
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Lấy ý kiến khu dân cư về các hộ gia đình có đất bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư CTR11, CTR12 tại thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh
08:30: Lấy ý kiến khu dân cư đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Cam, tại thôn Vân Thê Nam, xã Thủy Thanh
09:30: Lấy ý kiến khu dân cư đối với trường hợp nhận thừa kế đất đai của bà Lê Thị Thương, tại thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Họp triển khai công tác hỗ trợ theo Nghị quyết 84 của HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thứ năm ngày 30/09/2021
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Khảo sát sửa chữa, nâng cấp sân thể dục tại Trường Tiểu học Vân Thê
09:00: Khảo sát ốp gạch men dãy hành lang các phòng học dãy nhà B, phòng thể chất, xây dựng lối đi phía sau dãy nhà B và lắp ráp mái vòm trước tiền sảnh
10:00: Khảo sát xây dựng, nâng cấp sân vườn, mương thoát nước tại trường mầm non Thủy Thanh 2
14:00: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Khảo sát sửa chữa, nâng cấp sân thể dục tại Trường Tiểu học Vân Thê
09:00: Khảo sát ốp gạch men dãy hành lang các phòng học dãy nhà B, phòng thể chất, xây dựng lối đi phía sau dãy nhà B và lắp ráp mái vòm trước tiền sảnh
10:00: Khảo sát xây dựng, nâng cấp sân vườn, mương thoát nước tại trường mầm non Thủy Thanh 2
Thứ sáu ngày 01/10/2021
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
Cả ngày: Dự công tác kiểm tra CCHC năm 2021 của Thị xã
09:30: Khảo sát xây dựng các hạng mục đầu tư xây dựng tại Trường THCS Thủy Thanh
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
Cả ngày: Dự công tác kiểm tra CCHC năm 2021 của Thị xã
09:30: Khảo sát xây dựng các hạng mục đầu tư xây dựng tại Trường THCS Thủy Thanh
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
Cả ngày: Dự công tác kiểm tra CCHC năm 2021 của Thị xã
Thứ bảy ngày 02/10/2021
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
07:30: Ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
07:30: Ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
07:30: Ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh
Chủ nhật ngày 03/10/2021
Truyền hình TRT
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 577.725
Đang truy cập 30