Tìm kiếm tin tức
DANH MỤC
.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thủ tuc hồ sơ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Nơi tiếp nhận
 Tên đơn vị:  Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả UBND xã
 Địa chỉ:  
Thời gian tiếp nhậnTừ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
Trình tự thực hiện

1. Đối với cá nhân:

Bước 1: Khi công dân yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải điền vào Tờ khai (theo mẫu quy định).

 - Trong trường hợp người muốn xác nhận tình trạng hôn nhân mà không thể đến tại UBND xã được thì có thể nhờ những người thân trong gia đình đến UBND cấp xã xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bước 2: Nộp Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

Bước 3: Nhận kết quả trong ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, hoặc sau 03 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh).

 2. Đối với cơ quan thực hiện TTHC:

 Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đ đ người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.

Bước 2: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ; ghi vào sổ xác nhận tình trạng hôn nhân và trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho công dân một bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân .

 Bước 3: Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Thành phần hồ sơ
 1. Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu tại Thông tư số 09b/2013/TT-BTP). (Bản chính)
 2. Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử. (Bản chính hoặc bản sao)
 
 3. Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu (Xuất trình để kiểm tra)
 
Số lượng bộ hồ sơ01 bộ
Thời hạn giải quyếtTrong ngày (Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.)
Phí, lệ phíLệ phí xác nhận tình trạng hôn nhân: 3.000đ/ bản
Yêu cầu điều kiện

Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Căn cứ pháp lý

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

+ Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

+ Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP;

+ Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác UBND xã
Thứ hai ngày 05/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
07:30: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
14:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Thứ ba ngày 06/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
14:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Tập huấn nông thôn mới
14:00: Họp vận động hộ gia đình Bà Hồ Thị Vĩnh nhận tiền và bàn giao mặt bằng khi Nhà nước thu hồi dự án HTKT khu dân cư TĐC 2 thuộc khu A - khi đô thị mới An Vân Dương
Thứ tư ngày 07/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
13:30: Họp thông qua các công trình vốn thị xã năm 2023
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
14:30: Họp triển khai thực hiện mô hình trồng rau sạch
15:30: Họp triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi lợn
Thứ năm ngày 08/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
08:00: Họp rà soát các nội dung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn thị xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Phó Chủ tịch UBND: Đặng Văn Hiệp
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Thứ sáu ngày 09/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:30: Thông qua dự thảo Kế hoạch phân loại chất thải rắn tại nguồn
Thứ bảy ngày 10/12/2022
Chủ nhật ngày 11/12/2022
Truyền hình TRT
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 937.726
Đang truy cập 54