Tìm kiếm tin tức
DANH MỤC
.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thủ tuc hồ sơ
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thủy sản có sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa
Nơi tiếp nhận
 Tên đơn vị:  Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả UBND xã
 Địa chỉ:  
Thời gian tiếp nhậnTừ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Cơ sở kinh doanh thủy sản có đăng ký kinh doanh do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đóng tại địa bàn xã chỉ có sản phẩm phục vụ tiêu thụ nội địa lập và gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra tại UBND cấp xã.

+ Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra của Cơ sở, UBND cấp xã xem xét, hướng dẫn Cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định;

+ Bước 3: Nếu hồ sơ đăng ký phù hợp, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, UBND cấp xã thông báo cho Cơ sở thời gian sẽ tiến hành kiểm tra. Thời gian này không muộn quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

+ Bước 4: UBND cấp xã tiến hành kiểm tra tại cơ sở.

+ Bước 5: Công dân nhận kết quả kiểm tra:

- Đối với các cơ sở đạt yêu cầu: UBND cấp xã thông báo kết quả kiểm tra tới Cơ sở và cấp Giấy chứng nhận (nếu có yêu cầu).

- Đối với cơ sở không đạt yêu cầu:

+ Thông báo kết quả và yêu cầu thời hạn báo cáo kết quả khắc phục;

+ Kiểm tra lần hai: Thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở đạt yêu cầu và cấp Giấy chứng nhận (nếu có yêu cầu) hoặc thông báo cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử phạt hành chính, đồng thời kiến nghị tới các cơ quan chức năng xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho cơ sở không đạt yêu cầu kiểm tra lần hai.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã hoặc gửi theo đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ
 1. Giấy đăng ký kiểm tra (Theo mẫu) (Bản chính)
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cơ sở (Bản sao)
 
 3. Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (Theo mẫu) (Bản chính)
 4. Bảng tổng hợp kế hoạch HACCP cho nhóm sản phẩm tương tự đăng ký kiểm tra (áp dụng đối với các Cơ sở thuộc diện bắt buộc phải xây dựng và thực hiện Chương trình đảm bảo CL, ATTP theo nguyên tắc HACCP theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 - 02: 2009/BNNPTNT) (Bản chính)
 
 5. Đối với các Cơ sở đăng ký kiểm tra sau khi khắc phục sai lỗi của lần kiểm tra trước, Cơ sở chỉ lập hồ sơ bao gồm 01 (một) báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi (Theo mẫu) (Bản chính)
Số lượng bộ hồ sơ01 bộ
Thời hạn giải quyết15 ngày ()
Phí, lệ phíLệ phí cấp Giấy chứng nhận: 40.000 đồng/lần cấp (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012.
Yêu cầu điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

2. Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007;

3. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;

4. Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản;

5. Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng - Phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thủy sản.

Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác UBND xã
Thứ hai ngày 05/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
07:30: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
14:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Thứ ba ngày 06/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
14:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Tập huấn nông thôn mới
14:00: Họp vận động hộ gia đình Bà Hồ Thị Vĩnh nhận tiền và bàn giao mặt bằng khi Nhà nước thu hồi dự án HTKT khu dân cư TĐC 2 thuộc khu A - khi đô thị mới An Vân Dương
Thứ tư ngày 07/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
13:30: Họp thông qua các công trình vốn thị xã năm 2023
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
14:30: Họp triển khai thực hiện mô hình trồng rau sạch
15:30: Họp triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi lợn
Thứ năm ngày 08/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
08:00: Họp rà soát các nội dung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn thị xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Phó Chủ tịch UBND: Đặng Văn Hiệp
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Thứ sáu ngày 09/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:30: Thông qua dự thảo Kế hoạch phân loại chất thải rắn tại nguồn
Thứ bảy ngày 10/12/2022
Chủ nhật ngày 11/12/2022
Truyền hình TRT
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 937.540
Đang truy cập 35