C:\Fportal\HuongThuy\thuythanh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
DANH MỤC
.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bảo đảm tất cả các sự kiện hộ tịch về công dân phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác
Ngày cập nhật 17/05/2022

Hiện nay dữ liệu thông tin về công dân tại Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn còn một số tình trạng sau: công dân chết nhưng chưa xóa đăng ký thường trú nên dữ liệu dân cư vẫn ở tình trạng “còn sống”; thông tin còn thiếu ngày, tháng sinh; thông tin có sai khác giữa giấy tờ hưởng chế độ chính sách các Cơ sở dữ liệu tiêm chủng, Cơ sở dữ liệu bảo hiểm… với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ, phục vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phân công tại Đề án 06, ngày 11/5/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4711/UBND-KN2 yêu cầu Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, bảo đảm tất cả các sự kiện hộ tịch về công dân phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật về hộ tịch, nhất là: Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chịu trách nhiệm tập hợp danh sách công dân có dữ liệu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng còn thiếu thông tin về ngày, tháng sinh; công dân đã chết chưa xóa đăng ký thường trú do chưa cấp Giấy khai tử nên dữ liệu dân cư vẫn ở tình trạng “còn sống”; thông tin có sai khác giữa giấy tờ hưởng chế độ chính sách các Cơ sở dữ liệu tiêm chủng, Cơ sở dữ liệu bảo hiểm...; kết quả gửi về Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để khẩn trương chỉ đạo rà soát, giải quyết cấp các giấy tờ hộ tịch để cập nhật đầy đủ thông tin công dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (hoàn thành trước ngày 17/5/2022)

Đối với người từ đủ 60 tuổi trở lên mà trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân chỉ có năm sinh, không có ngày, tháng sinh, trên cơ sở hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp, giao Công an tỉnh và Sở Tư pháp thống nhất phương pháp thực hiện theo hướng thuận lợi nhất cho người dân và việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành: Giao trách nhiệm Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã yêu cầu cán bộ Tư pháp về nơi cư trú của công dân để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân làm các thủ tục cấp các loại giấy tờ hộ tịch có liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 73 Luật Hộ tịch.

Đối với công dân có sai khác thông tin hộ tịch trên giấy tờ liên quan đến chế độ chính sách tại địa bàn huyện A Lưới: Giao Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát thông tin có sai khác, lập danh sách chi tiết, có phương án đề xuất đối với từng trường hợp, kèm hồ sơ gửi Sở Tư pháp trước ngày 25/5/2022. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn nghiệp vụ về giải quyết thống nhất thông tin và cấp giấy tờ hộ tịch cho công dân theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và khoản 3 Điều 11 Luật Căn cước công dân.

Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải chỉ đạo hoàn thành đối với các trường hợp trên trước ngày 20/6/2022 để Công an tỉnh cập nhật các thông tin về công dân trước ngày 25/6/2022.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo thành lập các Tổ liên ngành gồm: Công an, Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện các tổ chức có liên quan để rà soát, đối chiếu, xử lý các thông tin về công dân còn thiếu, sai lệch trên Cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội, Cơ sở dữ liệu về tiêm chủng, giấy tờ công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bắt đầu từ ngày 17/5/2022.

Kết quả hoạt động của Tổ liên ngành báo cáo định kỳ trước 16h00 hàng ngày về Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh để tập hợp báo cáo Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã các cơ quan chuyên môn rà soát, giải quyết, xử lý các thông tin về công dân còn thiếu, sai lệch trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu tiêm chủng, Cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội với giấy tờ công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn theo ngành dọc và chuyển danh sách thông tin công dân có trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu tiêm chủng, Cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội không được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do còn thiếu hoặc sai khác để Tổ liên ngành cấp huyện, cấp xã rà soát, đối chiếu, xử lý và cập nhật, đồng bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đáp ứng với yêu cầu, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ, giao Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh) chịu trách nhiệm tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 của các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; tập hợp báo cáo và nêu rõ những sở, ngành, địa phương thực hiện không nghiêm túc, kết quả gửi về Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác UBND xã
Thứ hai ngày 26/09/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
07:45: Họp triển khai công tác phòng chống bão NORU
13:30: Họp triển khai công tác phòng, chống, chuẩn bị ứng phó với bão Noru
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
07:45: Họp triển khai công tác phòng chống bão NORU
09:30: Kiểm tra công tác Phòng chống bão và công tác di dời dân tại thôn Vân Thê Thượng
Phó Chủ tịch UBND: Đặng Văn Hiệp
07:45: Họp triển khai công tác phòng chống bão NORU
08:30: Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các trường học trên địa bàn xã
09:00: Kiểm tra công tác phòng chống bão
13:30: Kiểm tra công tác Phòng chống lụt bão
14:00: Làm việc với đơn vị tổ chức Lôtô
15:00: Kiểm tra công tác Phòng chống bão và công tác di dời dân tại thôn Thanh Thủy
Thứ ba ngày 27/09/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Họp rà soát công tác phòng chống bão
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Họp rà soát công tác phòng chống bão
Phó Chủ tịch UBND: Đặng Văn Hiệp
08:00: Họp rà soát công tác phòng chống bão
Thứ tư ngày 28/09/2022
Thứ năm ngày 29/09/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:30: Họp kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý đất đai theo Kết Luận 245/KL-TTr của Thanh Tra tỉnh Họp kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý đất đai theo Kết Luận 245/KL-TTr của Thanh Tra tỉnh
14:00: Tham dự Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 HĐND thị xã Hương Thủy Khóa VII, nk 2021 - 2026
Thứ sáu ngày 30/09/2022
Thứ bảy ngày 01/10/2022
Chủ nhật ngày 02/10/2022
Truyền hình TRT
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 789.666
Đang truy cập 30