C:\Fportal\HuongThuy\thuythanh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
DANH MỤC
.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Ngày cập nhật 27/04/2022

Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 27/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4115/UBND-HCC giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Đề nghị các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh còn tổ chức Bộ phận Một cửa tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa theo hướng dẫn tại Công văn số 2319/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022, cấp xã hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Yêu cầu về thiết kế nội thất, ngoại thất, biển hiệu,… của bộ nhận diện thương hiệu phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, màu sắc, phông chữ thương hiệu theo hướng dẫn tại Công văn số 2319/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (Hệ thống được thiết lập trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh) theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin, trao đổi với Văn phòng UBND tỉnh để phối hợp giải quyết./.

 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác UBND xã
Thứ hai ngày 26/09/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
07:45: Họp triển khai công tác phòng chống bão NORU
13:30: Họp triển khai công tác phòng, chống, chuẩn bị ứng phó với bão Noru
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
07:45: Họp triển khai công tác phòng chống bão NORU
09:30: Kiểm tra công tác Phòng chống bão và công tác di dời dân tại thôn Vân Thê Thượng
Phó Chủ tịch UBND: Đặng Văn Hiệp
07:45: Họp triển khai công tác phòng chống bão NORU
08:30: Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các trường học trên địa bàn xã
09:00: Kiểm tra công tác phòng chống bão
13:30: Kiểm tra công tác Phòng chống lụt bão
14:00: Làm việc với đơn vị tổ chức Lôtô
15:00: Kiểm tra công tác Phòng chống bão và công tác di dời dân tại thôn Thanh Thủy
Thứ ba ngày 27/09/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Họp rà soát công tác phòng chống bão
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Họp rà soát công tác phòng chống bão
Phó Chủ tịch UBND: Đặng Văn Hiệp
08:00: Họp rà soát công tác phòng chống bão
Thứ tư ngày 28/09/2022
Thứ năm ngày 29/09/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:30: Họp kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý đất đai theo Kết Luận 245/KL-TTr của Thanh Tra tỉnh Họp kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý đất đai theo Kết Luận 245/KL-TTr của Thanh Tra tỉnh
14:00: Tham dự Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 HĐND thị xã Hương Thủy Khóa VII, nk 2021 - 2026
Thứ sáu ngày 30/09/2022
Thứ bảy ngày 01/10/2022
Chủ nhật ngày 02/10/2022
Truyền hình TRT
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 789.748
Đang truy cập 6