C:\Fportal\HuongThuy\thuythanh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
DANH MỤC
.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn 2,0 - 2,2%
Ngày cập nhật 28/03/2022

Ngày 25/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn 2,0 - 2,2%. Trong đó, khu vực nông thôn có tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%, khu vực miền núi giảm còn dưới 5%; khu vực thành thị (gồm các phường, thị trấn) không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo không có khả năng lao động); các xã có tỷ lệ nghèo cao trên 25% giảm bình quân từ 3,5 - 4,0%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3% (Riêng huyện A Lưới mỗi năm giảm 7 - 9%); không có hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ cận nghèo của tỉnh đảm bảo giảm thấp hơn tỷ lệ hộ cận nghèo chung của cả nước. Đồng thời, đảm bảo nguồn vốn cho vay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; phấn đấu 100% người nghèo trong độ tuổi, đủ năng lực lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trọng tâm là huyện nghèo A Lưới, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển.

Đối tượng áp dụng là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo). Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Huyện nghèo A Lưới, 07 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện A Lưới. Các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thời gian thực hiện đến hết năm 2025. Theo đó, Kế hoạch triển khai các 6 giải pháp thực hiện, đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo. Huy động tối đa nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững.

Đối với nội dung hoạt động, kế hoạch triển khai 7 Dự án. Cụ thể: Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội huyện A Lưới, 07 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng.  Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện A Lưới. Dự án 6: Truyền thông giảm nghèo về thông tin. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác UBND xã
Thứ hai ngày 05/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
07:30: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
14:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Thứ ba ngày 06/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
14:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Tập huấn nông thôn mới
14:00: Họp vận động hộ gia đình Bà Hồ Thị Vĩnh nhận tiền và bàn giao mặt bằng khi Nhà nước thu hồi dự án HTKT khu dân cư TĐC 2 thuộc khu A - khi đô thị mới An Vân Dương
Thứ tư ngày 07/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
13:30: Họp thông qua các công trình vốn thị xã năm 2023
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
14:30: Họp triển khai thực hiện mô hình trồng rau sạch
15:30: Họp triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi lợn
Thứ năm ngày 08/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
08:00: Họp rà soát các nội dung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn thị xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Phó Chủ tịch UBND: Đặng Văn Hiệp
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Thứ sáu ngày 09/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:30: Thông qua dự thảo Kế hoạch phân loại chất thải rắn tại nguồn
Thứ bảy ngày 10/12/2022
Chủ nhật ngày 11/12/2022
Truyền hình TRT
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 937.595
Đang truy cập 40