C:\Fportal\HuongThuy\thuythanh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
DANH MỤC
.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
Ngày cập nhật 28/03/2022

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và thực hiện đúng quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong tình hình mới, ngày 23/3/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2807/UBND-TĐKT yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện công tác THAHS và THNCĐ.

Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tái HNCĐ theo quy định tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP. Tiếp tục phổ biến giáo dục pháp luật vận động nhân dân chấp hành pháp luật về THAHS theo quy định tại Luật Thi hành án hình sự 2019 và Quyết định 1401/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Ngoài ra, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn trong công tác THAHS theo quy định khoản 1 Điều 205 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng theo Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh; tiếp nhận, quản lý giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương theo quy định pháp luật; có chính sách phù hợp khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù THNCĐ; thực hiện các chính sách trợ giúp khác theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện tốt việc hỗ trợ dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, cho vay vốn, tạo việc làm nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành hình phạt tù và các đối tượng chính sách khác ở địa phương; Chủ động phối hợp với Công an tỉnh tham gia các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho số phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, phạm nhân được đặc xá, phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Sở Tài chính phối hợp các sở, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động THAHS và công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù theo Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán ngân sách theo quy định phục vụ công tác THAHS và THNCĐ.

Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính, UBND các địa phương tham mưu UBND tỉnh thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù vay vốn, học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống theo các quy định pháp luật.

Công văn cũng nêu rõ, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác THAHS và THNCĐ nhằm nâng cao hiệu quả công tác THAHS và THNCĐ tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác THAHS và THNCĐ theo quy định của pháp luật, chỉ đạo hướng dẫn công an cấp huyện, cấp xã tham mưu với UBND cùng cấp thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí cho công tác THAHS và THNCĐ trên địa bàn. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác THAHS và THNCĐ trên địa bàn tỉnh gửi Bộ công an và các cơ quan liên quan theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác UBND xã
Thứ hai ngày 05/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
07:30: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
14:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Thứ ba ngày 06/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
14:00: Dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Tập huấn nông thôn mới
14:00: Họp vận động hộ gia đình Bà Hồ Thị Vĩnh nhận tiền và bàn giao mặt bằng khi Nhà nước thu hồi dự án HTKT khu dân cư TĐC 2 thuộc khu A - khi đô thị mới An Vân Dương
Thứ tư ngày 07/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
13:30: Họp thông qua các công trình vốn thị xã năm 2023
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
14:30: Họp triển khai thực hiện mô hình trồng rau sạch
15:30: Họp triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi lợn
Thứ năm ngày 08/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
08:00: Họp rà soát các nội dung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn thị xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Phó Chủ tịch UBND: Đặng Văn Hiệp
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
13:30: Họp BCH Đảng bộ xã
Thứ sáu ngày 09/12/2022
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:30: Thông qua dự thảo Kế hoạch phân loại chất thải rắn tại nguồn
Thứ bảy ngày 10/12/2022
Chủ nhật ngày 11/12/2022
Truyền hình TRT
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 937.572
Đang truy cập 39