Tìm kiếm tin tức
DANH MỤC
.
Kiện toàn, thiết lập lại hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC
Ngày cập nhật 09/01/2020

Nhằm kiện toàn lại danh sách hệ thống đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong toàn tỉnh theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 07/1/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 132/UBND-KSTTHC yêu cầu:

1. Đối với các sở, ban, ngành: Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (mỗi đơn vị không quá 03 người, trừ Văn phòng UBND tỉnh – đơn vị thường trực thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính), trong đó có 01 lãnh đạo đơn vị (người được phân công theo dõi công tác cải cách hành chính, ISO) và 01 lãnh đạo Văn phòng hoặc tương đương. Yêu cầu lập danh sách gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 17/01/2020 để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện (tối đa không quá 03 người), trong đó có 01 lãnh đạo UBND cấp huyện (người được phân công theo dõi công tác cải cách hành chính, ISO) và 01 lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ đầu mối là 01 công chức Văn phòng - Thống kê làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/01/2020.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố triển khai, thực hiện./.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác UBND xã
Thứ hai ngày 06/07/2020
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:30: Hội ý Ban Thường vụ Đảng ủy xã
13:30: Họp giao ban UBND xã
16:00: Khảo sát để xem xét mở tuyến đường từ nhà thờ Họ Lê, làng Vân Thê đến hói (theo đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đắc Cường)
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
13:30: Họp giao ban UBND xã
Thứ ba ngày 07/07/2020
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
Cả ngày: Tham dự Kỳ họp lần thứ 10 HĐND xã khóa XI
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
Cả ngày: Tham dự Kỳ họp lần thứ 10 HĐND xã khóa XI
Thứ tư ngày 08/07/2020
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
Cả ngày: Đi cơ sở
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
08:00: Đánh giá, xác nhận hiện trạng một số hạng mục thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, mất cắp để BQL Khu vực phát triển đô thị có phương án duy tu, sửa chữa, thay thế nhằm đảm bảo việc vận hành thông suốt phục vụ người dân trong Khu đô thị An Vân Dương thời gian tới
14:00: Họp soát xét công tác đền bù
Thứ năm ngày 09/07/2020
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
Cả ngày: Đi cơ sở
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
08:00: Họp triển khai công tác tổ chức giải bóng đá xã năm 2020
14:00: Dự phiên làm việc liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp GCN của bà Ngô Thị Diềm
Thứ sáu ngày 10/07/2020
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
Sáng: Đi cơ sở
Thứ bảy ngày 11/07/2020
Chủ nhật ngày 12/07/2020
Truyền hình TRT
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 387.148
Đang truy cập 235