Tìm kiếm tin tức
DANH MỤC
.
Thời gian chốt số liệu báo cáo, thời hạn gửi báo cáo đến UBND xã Thủy Thanh
Ngày cập nhật 14/06/2019

Thực hiện Công văn số 709/UBND ngày 13/6/2019 của UBND thị xã về việc triển khai Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Để cơ cơ sở xây dựng báo cáo định kỳ gửi UBND thị xã kịp thời, đúng theo quy định và có số liệu báo cáo tương đối chính xác, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngày 14/6/2019, UBND xã ban hành Công văn số 49/UBND về việc báo cáo định kỳ phục vụ công tác tổng hợp của UBND xã để gửi UBND thị xã kịp thời, đúng theo quy định.

UBND xã Thủy Thanh đề nghị các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh. Đồng thời, lưu ý thực hiện đúng thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo đến UBND xã Thủy Thanh, như sau:

1. Thời gian chốt số liệu báo cáo gửi đến UBND xã Thủy Thanh

- Báo cáo định kỳ hằng tháng: Tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo.

- Báo cáo định kỳ hằng quý: Tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.

- Báo cáo định kỳ 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

- Báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

2. Thời hạn gửi báo cáo đến UBND xã Thủy Thanh

- Thời hạn các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã chủ trì gửi báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân xã (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân xã) chậm nhất vào ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo để gửi Ủy ban nhân dân thị xã trước ngày 23 của tháng cuối kỳ báo cáo.

- Thời hạn gửi các kỳ báo cáo vào các thời điểm sau:

+ Các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã gửi báo cáo cho Ủy ban nhân dân xã tổng hợp chậm nhất vào ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo để tổng hợp gửi Ủy ban nhân dân thị xã trước ngày 17 của tháng cuối kỳ báo cáo.

+ Trường hợp thời hạn báo cáo định kỳ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nhận báo cáo định kỳ được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.

 

Đắc Mùi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác UBND xã
Thứ hai ngày 06/07/2020
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:30: Hội ý Ban Thường vụ Đảng ủy xã
13:30: Họp giao ban UBND xã
16:00: Khảo sát để xem xét mở tuyến đường từ nhà thờ Họ Lê, làng Vân Thê đến hói (theo đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đắc Cường)
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
13:30: Họp giao ban UBND xã
Thứ ba ngày 07/07/2020
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
Cả ngày: Tham dự Kỳ họp lần thứ 10 HĐND xã khóa XI
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
Cả ngày: Tham dự Kỳ họp lần thứ 10 HĐND xã khóa XI
Thứ tư ngày 08/07/2020
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
Cả ngày: Đi cơ sở
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
08:00: Đánh giá, xác nhận hiện trạng một số hạng mục thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, mất cắp để BQL Khu vực phát triển đô thị có phương án duy tu, sửa chữa, thay thế nhằm đảm bảo việc vận hành thông suốt phục vụ người dân trong Khu đô thị An Vân Dương thời gian tới
14:00: Họp soát xét công tác đền bù
Thứ năm ngày 09/07/2020
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
Cả ngày: Đi cơ sở
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
08:00: Họp triển khai công tác tổ chức giải bóng đá xã năm 2020
14:00: Dự phiên làm việc liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp GCN của bà Ngô Thị Diềm
Thứ sáu ngày 10/07/2020
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
Sáng: Đi cơ sở
Thứ bảy ngày 11/07/2020
Chủ nhật ngày 12/07/2020
Truyền hình TRT
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 386.893
Đang truy cập 130