Tìm kiếm tin tức
DANH MỤC
.
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày cập nhật 10/09/2015

Ngày 14 tháng 8 năm 2015, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 759/HD-SNV hướng dẫn thực hiện một số nội dung nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

1. Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ,  cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn để nâng lương thường xuyên; đồng thời, phải lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong 1 năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

2. Nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn để nâng lương thường xuyên, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với quy định.

Xem nội dung Công văn hướng dẫn và các biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác UBND xã
Thứ hai ngày 04/12/2023
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00 -17:30Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết HN lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Thứ ba ngày 05/12/2023
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:30: Họp Ủy viên UBND xã
09:30: Họp giao ban UBND xã. Nghe báo cáo công tác giải quyết đơn thư
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:30: Họp Ủy viên UBND xã
09:30: Họp giao ban UBND xã. Nghe báo cáo công tác giải quyết đơn thư
Phó Chủ tịch UBND: Đặng Văn Hiệp
08:30: Họp Ủy viên UBND xã
09:30: Họp giao ban UBND xã. Nghe báo cáo công tác giải quyết đơn thư
14:00: Họp rà soát công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn thị xã
Thứ tư ngày 06/12/2023
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:30: Dự phiên làm việc với bà Mai (ông Mạnh) liên quan một số nội dung
14:00: Làm việc với các chủ máy cày ruộng (quán triệt, cam kết việc sử dụng bánh cao su chạy trên các tuyến đường
Phó Chủ tịch UBND: Đặng Văn Hiệp
14:00: Kiểm tra các danh hiệu học tập năm 2023
14:00: Nghiệm thu Nhà ở chính sách được hỗ trợ sửa chữa theo Quyết định 22
Thứ năm ngày 07/12/2023
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
Phó Chủ tịch UBND: Đặng Văn Hiệp
08:00: Họp BCH Đảng bộ xã
Thứ sáu ngày 08/12/2023
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Họp kiểm điểm BTV cuối năm
08:00 -17:30Tiếp công dân định kỳ UBND xã
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
08:00: Họp kiểm điểm BTV cuối năm
Thứ bảy ngày 09/12/2023
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
07:00: Ra quân thực hiện phong trào "Ngày chủ nhật xanh"
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Mùi
07:00: Ra quân thực hiện phong trào "Ngày chủ nhật xanh"
Phó Chủ tịch UBND: Đặng Văn Hiệp
07:00: Ra quân thực hiện phong trào "Ngảy Chủ nhật xanh"
Chủ nhật ngày 10/12/2023
Truyền hình TRT
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.056.727
Đang truy cập 18