Tìm kiếm tin tức
DANH MỤC
.
ĐÁNH GIÁ SỰ PHỤC VỤ CỦA UBND XÃ THỦY THANH
Học tập Bác
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác UBND xã
Thứ hai ngày 14/01/2019
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Hội ý Ban Thường vụ Đảng ủy xã
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
14:00: Phối hợp với Thanh tra thị xã Hương Thủy kiểm tra thực địa thửa đất (Lê Văn Phước - Nguyễn Thị Chình, ở tại thôn Lang Xá Cồn).
Thứ ba ngày 15/01/2019
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
14:00: Họp giao ban UBND xã
15:30: Thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2019 của UBND xã
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
07:30: Đi cơ sở.
14:00: Họp giao ban UBND xã
15:30: Thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2019 của UBND xã
Thứ tư ngày 16/01/2019
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
07:30: Nghiệm thu hạng mục công trình sửa chữa Đình làng Vân Thê
09:00: Tiếp công dân định kỳ.
14:00: Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi - năm 2019
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
07:30: Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Lao động - Thương binh và xã hội năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.
Thứ năm ngày 17/01/2019
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
07:30: Tham dự Hội nghị trực tuyến để định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới; kết nối với điểm cầu Thủ đô Hà Nội
13:30: Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
08:00: Tham dự phiên họp triển khai hưởng ứng Ngày Chủ Nhật xanh.
13:30: Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Thứ sáu ngày 18/01/2019
Chủ tịch UBND: Trần Duy Việt
08:00: Tham dự Hội nghị tổng kết tình hình công tác Công an năm 2018, triển khai Chương trình công tác năm 2019.
14:00: Gặp mặt vận động viên tham dự đua trãi truyền thống tại thị xã
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hòa
08:00: Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
14:00: Gặp mặt vận động viên tham dự đua trãi truyền thống tại thị xã
14:00: Tham dự phiên làm việc thống nhất phương án bố trí tái định cư cho hộ gia đình ông Ngô Tá Đoàn, ở thôn Lang Xá Cồn (Đ/c Vẽ dự, đ/c Hòa họp tại UBND xã).
15:00: Tham dự nghe kết luận thanh tra tại trường Tiểu học Vân Thê.
Thứ bảy ngày 19/01/2019
Chủ nhật ngày 20/01/2019
Truyền hình TRT
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 182.634
Đang truy cập 2